Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tadeusza Fijałki, inżyniera elektryka, wieloletniego Dyrektora Naczelnego i Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, a także Przyjaciela Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jesteśmy głęboko zasmuceni Jego odejściem.

Prezes i Zarząd Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich