15 lutego 2024 r. w auli Zespołu Szkół nr 5 odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka z pracodawcami i organizacjami współpracującymi z lubelskimi publicznymi szkołami zawodowymi. Podczas wydarzenia Prezydent Miasta Lublin wspólnie z zastępcą prezydenta do spraw Oświaty i Wychowania Panem Mariuszem Banachem wręczył dyplomy i podziękowania dyrektorom szkół zawodowych oraz przedstawicielom lubelskich firm i instytucji.
 
Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, przedstawiła dane statystyczne dotyczące szkół technicznych funkcjonujących na terenie Miasta Lublin w kontekście statystyk ogólnopolskich oraz przedsięwzięcia i projekty realizowane przez Miasto Lublin skierowane do uczniów i kadry pedagogicznej szkół zawodowych. Spotkanie było okazją do podziękowania podmiotom szczególnie zaangażowanym w kształcenia zawodowe. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 217 lubelskich firm i instytucji współpracujących ze Szkołami Zawodowymi Miasta Lublin.
 
Podziękowanie i dyplom uznania otrzymali Pani Anna Smolińska, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego, pracodawcy współpracujących ze szkołą oraz prezes Oddziału Lubelskiego SEP Kol. Jacek Woźniak – za owocną aktywność Jego i kierowanego przez Niego Oddziału we współpracy ze szkołami zawodowymi.