15 marca 2024 roku w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie odbył się finał VI Regionalnego Konkursu Elektrycznego „Pstryk i działa”. Do konkursu przystąpiło około 380 uczniów z 13 szkół z Lublina i województwa lubelskiego.

W finale wzięło udział 37 uczniów z 8 szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Motyczu,
 • Zespół Szkół Publicznych w Zagłobie.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem: Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Lublina. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy z zakresu elektromagnetyzmu wśród młodzieży szkolnej, stworzenie uczniom możliwości współpracy w grupie, prezentacji efektów swojej pracy oraz pobudzanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka i elektronika. Podczas finału uczniowie pracując w grupach zmierzyli się z zadaniem doświadczalnym, polegającym na zbudowaniu obwodu prądu elektrycznego według schematu, korzystając z urządzeń znajdujących się w pracowniach elektrycznych. Wiedza z zakresu elektromagnetyzmu była niezbędna do właściwej realizacji układu. Zadanie finałowe polegało na dobraniu odpowiedniej rezystancji do diody LED tak, żeby dioda świeciła jak najjaśniej i nie uległa uszkodzeniu. Komisja Konkursowa oceniając zadanie praktyczne brała pod uwagę wiedzę ogólną z zakresu elektryczności, bezpieczeństwa pracy i  poprawności montażu obwodu elektrycznego. Autorami tej części konkursu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych – elektrycy, którzy przygotowali stanowiska i ocenili zawodników: Piotr Sagan, Andrzej Duluk. Konferencja podsumowująca konkurs była okazją dla uczniów do zapoznania się ofertą edukacyjną ZSEn i okazją obserwacji lekcji odbywających się w pracowniach przedmiotów zawodowych.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Fundatorami nagród byli:

 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
 • O/Lubelski Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o.

Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród dokonali:

Pan Jacek Woźniak – prezes Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,

Pan Robert Krokowski – dyrektor Rejonu Energetycznego Lublin Miasto,

Pan Krzysztof Paluch – starszy wizytator Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie,

Pani Anna Smolińska – dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego.

Laureatom serdecznie gratulujemy gratulujemy !