Święto Zmarłych to czas, kiedy myślami jesteśmy blisko tych, których już nie ma wśród nas. Tradycyjnie, jak co roku, Zespół Szkół Energetycznych im. Kazimierza Drewnowskiego odwiedził miejsca pochówku członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pochowanych na cmentarzach przy ulicy Lipowej, Unickiej i na Majdanku. Grupa uczniów pod opieką pana Krzysztofa Drobika zadbała o porządek miejsc pochówku objętych naszą stałą opieką, złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze.  

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wojciecha Budzyńskiego, Zasłużonego Działacza Stowarzyszenia Elektryków Polskich i serdecznego Kolegi.  

Będzie nam Ciebie bardzo brakować.

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

 Koleżanki i Koledzy z Oddziału Lubelskiego SEP.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tadeusza Fijałki, inżyniera elektryka, wieloletniego Dyrektora Naczelnego i Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, a także Przyjaciela Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jesteśmy głęboko zasmuceni Jego odejściem.

Prezes i Zarząd Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 Zapoznaj się ze statutem SEP : Statut SEP

Zapoznaj się z Zasadami Etycznego Postępowania Członków SEP

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być zgodnie z § 11 pkt 1 Statutu SEP:

  • osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z elektryką,
  • studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z elektryką,
  • technicy wszystkich dziedzin elektryki,
  • absolwenci oraz uczniowie ostatniego roku średnich szkół zawodowych i słuchacze szkół pomaturalnych o specjalnościach związanych z elektryką,
  • inne osoby, których osiągnięcia w dziedzinie elektryki lub działalność na rzecz SEP uzasadniają przyjęcie. Kandydat na członka składa pisemną deklarację członka SEP.

 Pobierz, wydrukuj i wypełnij deklarację : Deklaracja

Deklarację winno podpisać dwóch wprowadzających członków SEP.
Podpisaną deklaracje wstąpienia do SEP należy złożyć w kole lub Oddziale Stowarzyszenia.