Składamy gratulacje dla Koła Studenckiego SEP za uzyskanie I miejsca podczas XX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka, które odbyły się w Szczecinie.