Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 15 września 2022 r poz. 1952 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3490 zł.
§ 2. Od dnia 1 stycznia 2023 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 22,80 zł.
§ 3. Od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3600 zł.
§ 4. Od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 23,50 zł.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

W nawiązaniu do powyższego opłata za egzamin kwalifikacyjny od 1 stycznia 2023 roku wynosi 349 zł, a od 1 lipca 2023 roku 360 zł, zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022  r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci.