Serdecznie zapraszamy na XIII Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków, SNEiI 2023, które odbędzie się w dniu 13-14 kwietnia 2023 roku w formie stacjonarnej na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie.

Organizatorami i prelegentami Sympozjum są studenci i członkowie kół naukowych z Politechniki Lubelskiej oraz uczelni współpracujących z wydziałowymi kołami naukowymi.
 
Patronat nad wydarzeniem objął Lubelski Odział SEP.
 
Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.
 
Więcej informacji na stronie konferencji: