W DNIU 10 CZERWCA

OBCHODZIMY

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ELEKTRYKA

Zgodnie z podjętą w dniu 27 czerwca 1985 roku przez Zarząd Główny SEP uchwałą postanawiającą ustanowienie dnia 10 czerwca 1986 r "DNIEM ELEKTRYKA" dla uczczenia 150 wówczas rocznicy śmierci André Marie Ampere'a, uczonego, odkrywcy praw rządzących elektryką.

André Marie Ampere

20 stycznia 1775 r - 10 czerwca 1836 r

W czerwcu 2000 r., na spotkaniu dziekanów wydziałów elektrycznych w Szczecinie prezes SEP ponowił tę inicjatywę. Zaproponował też, by 10 czerwca był Dniem Elektryka dla wszystkich stowarzyszeń inżynierów elektryków zrzeszonych w EUREL. Propozycja ta spotkała się z ogólną aprobatą. Stowarzyszenie wystąpiło ze stosownym wnioskiem do władz EUREL.
Dzięki staraniom naszego Stowarzyszenia, "Dzień Elektryka" będzie obchodzony również przez inne stowarzyszenia - członków EUREL-u - jako "Międzynarodowy Dzień Elektryka".