Za zgodą autorów zamieszczamy skan artykułu opublikowanego w Lubelskim inżynierze BUDOWNICTWA.