NORMY DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Stan na dzień 01.07.2011 r.


PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
Wprowadza: HD 60364-1:2008 [IDT]
Zastępuje:PN-HD 60364-1:2009

PN-IEC 60364-3:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych charakterystyk
Wprowadza: IEC 60364-3:1993/A1:1994 [IDT], IEC 60364-3:1993/A2:1995 [IDT], IEC 60364-3:1993 [IDT]
Zastępuje:PN-E-05009-03:1991

PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Wprowadza: HD 60364-4-41:2007/AC:2007 [IDT], HD 60364-4-41:2007 [IDT]
Zastępuje:PN-HD 60364-4-41:2007

PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego (oryg.)
Wprowadza: HD 60364-4-42:2011 [IDT]
Zastępuje:PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-HD 60364-4-43:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym (oryg.)
Wprowadza: HD 60364-4-43:2010 [IDT]
Zastępuje:PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
Wprowadza: IEC 60364-4-442:1993/A1:1995 [IDT], IEC 60364-4-442:1993/A2:1999 [IDT], IEC 60364-4-442:1993 [IDT]

PN-HD 60364-4-443:2006
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.)
Wprowadza: HD 60364-4-443:2006 [IDT]
Zastępuje:PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-HD 60364-4-444:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi (oryg.)
Wprowadza: HD 60364-4-444:2010 [IDT]
Zastępuje:PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed obniżeniem napięcia
Wprowadza: IEC 60364-4-45:1984 [IDT]
Zastępuje:PN-E-05009-45:1992

PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
Wprowadza: IEC 60364-4-473:1977/A1:1998 [IDT], IEC 60364-4-473:1977 [IDT]
Zastępuje:PN-E-05009-473:1991

PN-IEC 60364-4-482:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -- Ochrona przeciwpożarowa
Wprowadza: IEC 60364-4-482:1982 [IDT]
Zastępuje:PN-E-05009-482:1991

PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
Wprowadza: IEC 60364-5-523:1999 [IDT]

PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne
Wprowadza: HD 60364-5-51:2009 [IDT]
Zastępuje:PN-HD 60364-5-51:2009

PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
Wprowadza: IEC 60364-5-52:1998 [IDT]

PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.)
Wprowadza: HD 60364-5-52:2011 [IDT]

PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Wprowadza: IEC 60364-5-53:1994 [IDT]
Zastępuje:PN-IEC 60364-5-53:1999

PN-HD 60364-5-54:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
Wprowadza: HD 60364-5-54:2007 [IDT]
Zastępuje:PN-HD 60364-5-54:2007

PN-HD 60364-5-56:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa (oryg.)
Wprowadza: HD 60364-5-56:2010 [IDT]
Zastępuje:PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-HD 60364-5-534:2009
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami (oryg.)
Wprowadza: HD 60364-5-534:2008 [IDT]
Zastępuje:PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
Wprowadza: IEC 60364-5-537:1981/A1:1989 [IDT], IEC 60364-5-537:1981 [IDT]
Zastępuje:PN-E-05009-537:1992

PN-HD 60364-5-551:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze (oryg.)
Wprowadza: HD 60364-5-551:2010 [IDT]
Zastępuje:PN-IEC 60364-5-551:2003

PN-HD 60364-5-559:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
Wprowadza: HD 60364-5-559:2005/AC:2007 [IDT], HD 60364-5-559:2005 [IDT]
Zastępuje:PN-IEC 60364-5-559:2003 | PN-HD 60364-5-559:2006

PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie
Wprowadza: HD 60364-6:2007 [IDT]
Zastępuje:PN-HD 60364-6:2007

PN-HD 60364-7-701:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic
Wprowadza: HD 60364-7-701:2007 [IDT]
Zastępuje:PN-HD 60364-7-701:2007

PN-HD 60364-7-702:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-702: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny pływackie i fontanny (oryg.)
Wprowadza: HD 60364-7-702:2010 [IDT]
Zastępuje:PN-IEC 60364-7-702:1999 | PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

PN-HD 60364-7-703:2007
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny
Wprowadza: HD 60364-7-703:2005 [IDT]
Zastępuje:PN-HD 60364-7-703:2006 | PN-IEC 364-703:1993

PN-HD 60364-7-704:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
Wprowadza: HD 60364-7-704:2007/AC:2008 [IDT], HD 60364-7-704:2007 [IDT]
Zastępuje:PN-HD 60364-7-704:2007

PN-HD 60364-7-705:2007
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)
Wprowadza: HD 60364-7-705:2007 [IDT]
Zastępuje:PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-HD 60364-7-706:2007
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu (oryg.)
Wprowadza: HD 60364-7-706:2007 [IDT]
Zastępuje:PN-IEC 60364-7-706:2000

PN-IEC 60364-7-707:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych
Wprowadza: IEC 60364-7-707:1984 [IDT]

PN-HD 60364-7-708:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje (oryg.)
Wprowadza: HD 60364-7-708:2009 [IDT]
Zastępuje:PN-HD 384.7.708 S2:2006

PN-HD 60364-7-709:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje (oryg.)
Wprowadza: HD 60364-7-709:2009 [IDT]

PN-HD 60364-7-712:2007
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania
Wprowadza: HD 60364-7-712:2005/AC:2006 [IDT], HD 60364-7-712:2005 [IDT]
Zastępuje:PN-HD 60364-7-712:2006

PN-IEC 60364-7-713:2005
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble
Wprowadza: IEC 60364-7-713:1996 [IDT]

PN-IEC 60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego
Wprowadza: IEC 60364-7-714:1996 [IDT]

PN-HD 60364-7-715:2006
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu
Wprowadza: HD 60364-7-715:2005 [IDT]
Zastępuje:PN-HD 60364-7-715:2006

PN-HD 60364-7-717:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne (oryg.)
Wprowadza: HD 60364-7-717:2010 [IDT]
Zastępuje:PN-HD 60364-7-717:2006

PN-HD 60364-7-721:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną (oryg.)
Wprowadza: HD 60364-7-721:2009 [IDT]
Zastępuje:PN-HD 384.7.754 S1:2006

PN-HD 60364-7-729:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-729: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obsługi lub nadzoru (oryg.)
Wprowadza: HD 60364-7-729:2009 [IDT]

PN-HD 60364-7-740:2009
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków
Wprowadza: HD 60364-7-740:2006 [IDT]
Zastępuje:PN-HD 60364-7-740:2006