Dr inż. Edward Musiał jest emerytowanym nauczycielem akademickim Politechniki Gdańskiej. Od 2003 roku prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszcza wiele artykułów i opracowań dotyczących bieżących problemów.

http://www.edwardmusial.info/