Miesięcznik INPE zmodernizował swoją stronę internetową i zamieścił na niej wiele artykułów i opracowań jakie pojawiały się w tym czaspiśmie.

http://www.redinpe.com/