Koła i Zarządy Kół SEP w Oddziale Lubelskim

Według stanu na 31.12.2017 roku do SEP w Oddziale Lubelskim należało 337 osób w trzynastu Kołach SEP.

W wyniku wyborów w kołach wyłoniono zarządy tych kół na  kadencję 2022-2026

Koło Techników i Inżynierów Telekomunikacji w Lublinie

Liczba członków: 51

Prezes Koła

Andrzej Drozd

Skarbnik Koła

Krzysztof Więsyk

Sekretarz Koła

Krzysztof Krekora

Koło Terenowe

Liczba członków: 30

Prezes Koła

Wakat

Skarbnik Koła

Andrzej Stanek

Sekretarz Koła

Ryszard Siekierski

Koło Politechniki Lubelskiej

Liczba członków: 57

Prezes Koła

Piotr Miller

Wiceprezes Koła

 

Wiceprezes Koła

 

Wiceprezes Koła

 

Sekretarz Koła

Michał Lech

Skarbnik Koła 

Henryka Danuta Stryczewska

   

Koło SEP przy LUBZEL Dystrybucja

Liczba członków:38

Prezes Koła

Paweł Lewandowski

Skarbnik Koła

Tomasz Bartoszek

Sekretarz Koła

Halina Polanowska

Członek Zarządu Koła

 

Członek Zarządu Koła

 

Koło Seniorów - Rozwiązane 1.04.2022 r

Liczba członków: 0

Prezes Koła

 

Wiceprezes Koła

 

Skarbnik Koła

 

Sekretarz Koła

 

Członek Zarządu Koła

 

Członek Zarządu Koła

 

Członek Zarządu Koła

 

Członek Zarządu Koła

 

Koło SEP – BBJ  w Lublinie

Liczba członków: 19

Prezes Koła

Mateusz Wąsek

Skarbnik Koła

Dariusz Szczepanowski

Sekretarz Koła

Jarosław Ćwikła

Członek Zarządu Koła

 

Koło KWK Bogdanka

Liczba członków: 30

Prezes Koła

Rafał Szczypiński

Skarbnik Koła

Mariusz Kusyk

Sekretarz Koła

Piotr Niedzielski

Koło ELMAX

Liczba członków: 18

Prezes Koła

Witold Woliński

Skarbnik Koła

Zbigniew Bydler

Sekretarz Koła

Agata Niewęgłowska

Koło ELEKTROMONTAŻ

Liczba członków: 13

Prezes Koła

Zbigniew Czopik

Sekretarz Koła

Zbigniew Gołubiak

Skarbnik Koła

Marian Jabłoński

Koło ZE S.A. Puławy

Liczba członków: 14

Prezes Koła

Zbigniew Wnuk

Sekretarz Koła

Zygmunt Wac

Skarbnik Koła

Janina Mazurek-Bieńko

Koło ELEKTROPROJEKT S.A.

Liczba członków: 8

Prezes Koła

Mieczysław Niedźwiecki 

Skarbnik Koła

Cezary Lasek

Sekretarz Koła

Grzegorz Matuszak

Koło Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie

Liczba członków: 40 w tym 25 uczniów

Prezes Koła

Piotr Sagan

Sekretarz Koła

Wojciech Modzelewski

Skarbnik Koła

Andrzej Żuchowski

Członek Zarządu Koła

 

Koło MEGA-SYSTEM PL - Rozwiązane 28.02.2023 r. 

Liczba członków: 0

 

Prezes Koła

 

Sekretarz Koła

 

Skarbnik Koła

 

Członek Zarządu Koła