Ryszard Drozd

70 lat z lubelską elektryką

Lublin 2006

Monografia opracowana z okazji 70-lecia działalności Oddzialu Lubelskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.