Ryszard Drozd

Lubelska elektryka w obiektywie

75 lat działalności

Lubelskiego Oddziału

Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Monografia opracowana z okazji 75-lecia działalności Oddzialu Lubelskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.