W roku 2006 Lubelski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich obchodził 70-lecie swojej działalności. Powstał jako trzynasty oddział w Polsce i został zarejestrowany 5 grudnia 1936 roku na posiedzeniu Zarządu Głównego SEP. Rejestrację poprzedziła praca organizacyjna prowadzona przez kolegów G. Kasperka, T. Gąsowskiego, W. Jotko i St. Kurcewskiego w okresie od 4 lutego do 15 listopada 1936 roku.

Pierwszym Prezesem Oddziału został inż. Jan Czerwiński, dyrektor Międzykomunalnego Związku Elektryfikacyjnego "Lubzel" i senator Rzeczypospolitej Polskiej. Członkowie Oddziału reprezentowali inżynierów i techników elektryków pracujących w administracji państwowej, w przemyśle i elektroenergetyce zawodowej. Działalność, którą przerwała II wojna światowa, została reaktywowana 14 lutego 1946 roku. Na prezesa ponownie wybrano inż. Jana Czerwińskiego, który funkcję tę pełnił do 1949 roku.

Kolejno prezesami Zarządu Oddziału Lubelskiego byli:

 • mgr inż. Romuald Krzywicki - (1949-1951)
 • inż. Witold Wojnicz - (1951-1953 oraz 1955-1957)
 • mgr inż. Antoni Marcelewicz - (1953-1955)
 • dr inż. Cyprian Skwarek - (1957-1959)
 • inż. Stanisław Borkowski -(1959-1981)
 • mgr inż. Zygmunt Berdecki - (1981-1987)
 • mgr inż. Bolesław Maziak - (1987-1990)
 • mgr inż. Roman Szkodziak - (1990 - 1998)
 • dr inż. Czesław Karwat (1998 - 2006)
 • inż. Jacek Woźniak (2006-2014)
 • mgr inż. Tadeusz Karczmarczyk (2014-     )