Żródło: Przegląd Elektrotechniczny Nr 24 z 1936 r.