Oddział Lubelski SEP będzie obchodził 80-lecie powołania.
Zarząd Oddziału Lubelskiego SEP na posiedzeniu w dniu 26 marca 2015 r.
powierzył zorganizowanie zespołu
do opracowania programu obchodów kol. Romanowi Szkodziakowi.

Kol Roman Szkodziak powołał zespół w składzie:

Kol. Ryszard Drozd
Kol. Anna Gomółka
Kol. Mieczysław Hasiak
Kol. Tadeusz Karczmarczyk
Kol. Czesław Karwat
Kol. Katarzyna Kuna
Kol. Piotr Kurant
Kol. Anna Smolińska
Kol. Kazimierz Szpatowicz
kol. Jacek Woźniak

Zespół odbył dotychczas trzy posiedzenia
w dniach 15 kwietnia, 10 czerwca i 9 września.

Przygotowano koncepcję i założenia
do wydawnictwa jubileuszowego na 80-lecie Oddziału Lubelskiego SEP,

powołano koordynatorów do opracowania wniosków
o przyznanie odznaczeń państwowych, odznaczeń NOT  i  SEP,
medali, nagród i wyróżnień oraz współpracy
przy pozyskiwaniu materiałów do wydawnictwa jubileuszowego.

Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowano w styczniu 2016 r.

Uzgodniono iż centralne obchody odbędą się dnia 15 listopada 2016 r. o godzinie 13.00 na terenie TARGÓW LUBELSKICH