Jubileusz

W dniu 15 listopada  w Sali konferencyjnej na terenie Targów Lubelskich  odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 80-lecia Oddziału Lubelskiego SEP.

Spotkanie prowadziły koleżanki Danuta Stryczewska i Anna Smolińska z Zarządu Oddziału Lubelskiego SEP

Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz samorządowych - Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego i Grzegorz Kapusta – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego a także Artur Szymczyk –Wiceprezydent Miasta Lublina. Obecny był przedstawicie NOT w osobie Klaudiusza Lenika – Prezesa  Zarządu Rady NOT w Lublinie. Spotkanie nie mogłoby się odbyć bez obecności kol. Piotra Szymczaka – Prezesa Zarządu Głównego SEP wraz z osobami towarzyszącymi. Spotkanie zaszczycili także  licznie przybyli przedstawiciele Oddziałów SEP. W spotkaniu uczestniczyło liczne grono odznaczonych, zaproszeni członkowie Zarządu Oddziału Lubelskiego SEP,  przedstawiciele Kół zrzeszonych w Oddziale Lubelskim a także reprezentanci stowarzyszeń działających na terenie Lublina oraz liczne grono przedstawicieli  firm  sponsorujących i wspierających Oddział  Lubelski SEP.

Wszyscy uczestnicy otrzymali wydaną z okazji Jubileuszu monografię pt: „ A to już 80 lat” , opracowaną przez kol. Ryszarda Drozda oraz drobne upominki.


Po powitaniu zgromadzonych kol. Tadeusz Karczmarczyk przedstawił krótką historię Oddziału od zebrania założycielskiego które odbyło się w dniu 15 listopada 1936 r. po dzień dzisiejszy. Wystąpienie zilustrowane było prezentacją nawiązującą do całej 80-letniej historii Oddziału opracowaną przez kol. Piotra Kuranta.

Następnie Głos zabrał Marszałek Sławomir Sosnowski , który po złożeniu gratulacji i życzeń wręczył kol. Tadeuszowi Karczmarczykowi dyplom uznania dla Oddziału Lubelskiego SEP.


Artur Szymczyk – Wiceprezydent Lublina po złożeniu życzeń i gratulacji przekazał na ręce kol. Tadeusza Karczmarczyka medal Prezydenta Lublina dla Oddziału Lubelskiego SEP.


Wręczył także medal Prezydenta Lublina kol. Jackowi  Woźniakowi i dyplomy uznania dla  kol.  Anny Smolińskiej, Danuty Stryczewskiej, Ryszarda Drozda, Andrzeja Ścibiora i Andrzeja Wac- Włodarczyka.

Prezes ZG SEP kol. Piotr Szymczak złożył gratulacje w imieniu Zarządu Głównego SEP i wręczył na ręce byłych Prezesów Oddziału SEP kol. Zygmunta Berdeckiego, Romana Szkodziaka , Czesława Karwata, Jacka Woźniaka oraz aktualnego Prezesa Oddziału kol. Tadeusza Karczmarczyka statuetkę Profesora Fryzego.Prezes ZG SEP kol. Piotr Szymczak przekazał także kol, Czesławowi Karwatowi list gratulacyjny z okazji 75 –lecia urodzin.

Następnie Prezes ZG SEP kol. Piotr Szymczak w asyście Prezesa Zarządu Oddziału Lubelskiego SEP kol. Tadeusza Karczmarczyka wręczał przyznane z okazji jubileuszu odznaki SEP i medale.

Przyznaną odznakę NOT wręczył Prezes Zarządu Rady NOT w Lublinie kol. Klaudiusz Lenik.

Następnie głos zabrali przedstawiciele: PGE Dystrybycja Oddział w Rzeszowie, Oddziału Zamojskiego SEP, Oddziału Bydgoskiego SEP, Oddziału  Chełmskiego SEP, Oddziału Rzeszowskiego SEP, Oddziału Siedleckiego SEP, Oddziału Łódzkiego SEP, Oddziału Radomskiego SEP, Oddziału Zagłębia Węglowego SEP  wraz z Elektrobudową S.A. Oddziału SIMP w Lublinie oraz Towarzystwa Gospodarki Energetycznej.

Na zakończenie spotkania prezes Zarządu Oddziału Lubelskiego SEP kol. Tadeusz Karczmarczyk podziękował przybyłym na uroczystość oraz zaprosił na bankiet, który odbył się wieczorem na terenie Targów Lubelskich.

W bankiecie uczestniczyli zarówno goście zaproszeni przez Oddział Lubelski SEP jak też i przez Targi Lubelskie.  W sumie kilkaset osób bawiło się przy muzyce zespołu Czaban Band do późnego wieczora.