Komisje kwalifikacyjne działające przy Oddziale Lubelskim SEP sprawdzające kwalifikacje  w zakresie GRUPY 1.

A. Zakres sprawdzanych kwalifikacji:

1. urządzenie prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
5. urządzenia elektrotermiczne;
6. urządzenia do elektrolizy;
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
8. elektryczna sieć trakcyjna;
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 - 9;

B. Składy Komisji kwalifikacyjnych.

Komisja nr 173, powołana z dniem 27.01.2022 r.

Zakres sprawdzanych kwalifikacji: 1,2,3,4,5,7,8,9,10.

 • Tadeusz Karczmarczyk - przewodniczący komisji
 • Roman Szkodziak - zastępca przewodniczącego
 • Ryszard Siekierski - członek komisji
 • Robert Banach - członek komisji
 • Tadeusz Gębal - członek komisji
 • Krzysztof Krekora - członek komisji
 • Władysław Mołdoch - członek komisji
 • Kazimierz Szpatowicz - członek komisji
 • Ryszard Zezula - członek komisji
 • Jacek Kwieciński -  członek  i sekretarz  komisji

Komisja nr 336, powołana z dniem 19.01.2021 r.

Zakres sprawdzanych kwalifikacji: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

 • Zbigniew Wnuk - przewodniczący komisji
 • Zbigniew Bydler - zastępca przewodniczącego komisji
 • Waldemar Kurpiel - członek komisji
 • Marek Lenart - członek komisji
 • Janina Mazurek-Bieńko - członek komisji
 • Maciej Stefaniak - członek komisji
 • Tadeusz Sulski - członek komisji
 • Andrzej Ścibior - członek komisji
 • Zygmunt Wac -  członek i sekretarz  komisji