Publikacje dostępne do zakupu w biurze Oddziału

 

Jerzy Laskowski
Nowy Poradnik Elektroenergetyka Przemysłowego
Biblioteka COSiW SEP
Cena 56,00 zł. + VAT

 

Władysław Orlik
Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach
Wydawnictwo „KaBe” 
Cena 120,00 zł. + VAT 

  

Władysław Orlik
Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków
Wydawnictwo „KaBe”
Cena 73,00 zł. + VAT

 


 

Lech Danielski, Stanisław Osiński
Budowa, stosowanie i badanie wyłączników różnicowoprądowych
Biblioteka COSiW SEP
Cena 18,00 zł. + VAT

 

Egzamin Kwalifikacyjny Elektryków ( D i E ) w pytaniach i odpowiedziach.
Zeszyt nr 1. Wymagania ogólne.
Biblioteka COSIW SEP
Cena 22,00 zł. + VAT

 


Egzamin Kwalifikacyjny Elektryków ( D i E ) w pytaniach i odpowiedziach.
Zeszyt nr 3. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa.
Biblioteka COSIW SEP
Cena 18,00 zł. + VAT

 

Egzamin Kwalifikacyjny Elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach.
Zeszyt nr 4. Urządzenia prądotwórcze i urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Biblioteka COSIW SEP
Cena 10,00 zł. + VAT

 

Egzamin Kwalifikacyjny Elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach.
Zeszyt nr 5. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
Biblioteka COSIW SEP
Cena 14,00 zł. + VAT

 

Egzamin Kwalifikacyjny Elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach
Zeszyt nr 6. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1kV
Biblioteka COSiW SEP
Cena 15,00 zł. + VAT

 

Egzamin Kwalifikacyjny Elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach
Zeszyt nr 9. Badania odbiorcze i eksploatacyjne w instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1kV.
Biblioteka COSiW SEP
Cena 12,00 zł. + VAT

 

Podatek VAT wynosi 5 %