Ur. 21.04.1939 r. w Równem. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1965 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w roku 1976 (tytuł rozprawy „Optymalizacja selsynowego łącza różnicowego”). Pracę zawodową rozpoczął w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku, gdzie w latach 1956-1966 pracował na stanowisku starszego projektanta urządzeń elektrycznych. W 1966 roku rozpoczął pracę w Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej na etacie pracownika akademickiego, którą zakończył w 2004 wraz z przejściem na emeryturę. Przez okres 15 lat pracował także jako członek zespołu ds. oceny projektów w Pracowni Konserwacji Zabytków w Lublinie.
W ramach pracy akademickiej prowadził różnorodne zajęcia dydaktyczne w tym: wykłady i laboratoria z teorii obwodów elektrycznych i pola elektromagnetycznego oraz wybrane zajęcia specjalistyczne z elektrotechnologii. Prace naukowe ukierunkował w obszarze teorii obwodów elektrycznych - stany nieustalone, a także elektromaszynowych elementów automatyki, czego dowodem było wiele publikacji.
Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym: Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia, Nagrody Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej. W trakcie pracy na naszej uczelni pełnił funkcje kierownika Zakładu Podstaw Elektrotechniki, a także w latach 1981-1984 prodziekana Wydziału Elektrycznego ds. nauczania. Był członkiem-założycielem Oddziału Lubelskiego PTETiS (2000 r.).
Przechodząc na emeryturę nie zakończył działalności zawodowej. Prowadził własną pracownię - wykonującą i projektującą instalacje EIB dla potrzeb domów handlowych, projekty farm wiatrowych o mocach jednostkowych 1,5 MVA, modernizacje wiejskich sieci elektroenergetycznych średniego napięcia.
Pozostaje w naszej pamięci jako niezwykle uczynny kolega, skromny, zawsze gotowy do pomocy i współpracy i o uzdolnieniach inżynierskich popartych rzetelną wiedzą.
Zmarł 17.09.2017 r. Pochowany dnia 28.09.2017 r. na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.