Ryszard Gąsiorowski
Urodził się 28 października 1938 roku w Nadrybiu. W 1953 roku rozpoczął  naukę na wydziale elektrycznym w Technikum Budowlanym. Szkołę  ukończył w 1957 roku uzyskując tytuł technika elektryka. Po uruchomieniu Wydziału Elektrycznego Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej podjął studia, które ukończył w 1968 roku, uzyskując tytuł inżyniera elektryka. Tytuł magisterski uzyskał na Politechnice Warszawskiej w 1972 roku.
Pracę zawodową rozpoczął w 1957 roku jako elektromonter w FSC Lublin. Pracował tam do 1958 roku. W roku 1960 podjął pracę w Rejonowym Kierownictwie Robot Telekomunikacyjnych w Lublinie jako kierownik grupy robot. Od października 1968 roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta naukowo - technicznego w WSInż. w Lublinie, gdzie pracował do roku 1980  (już w Politechnice Lubelskiej) na stanowisku nauczyciela akademickiego. Ostatni okres, tj. od roku 1980 do 2001, kiedy przeszedł na emeryturę, pracował jako nauczyciel teorii przedmiotów zawodowych najpierw w Zespole Szkol Pedagogicznych i Technicznych w Lublinie, a następnie  w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Lublinie.
W grudniu 1968 roku wstąpił do SEP, gdzie aktywnie działał aż do śmierci.  Przewodniczący, a następnie sekretarz  Koła SEP przy Politechnice Lubelskiej, członek wielu komisji przy Oddziale, wieloletni organizator i wykładowca na kursach organizowanych w Oddziale. Rzeczoznawca w lubelskim Ośrodku Rzeczoznawstwa.
Wśród wielu odznaczeń i wyróżnień otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrną i Złotą  Odznakę Honorową SEP, Srebrną Odznakę  Honorową  NOT.
Wieloletni, zasłużony działacz organów samorządowych Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Kolejarz" w Lublinie.  Członek Rady Nadzorczej nieprzerwanie od 1990 roku, w latach 1990-1994 jej Przewodniczący, przez szereg lat Przewodniczący Komisji Rady, Przewodniczący, a ostatnio Wiceprzewodniczący Rady Osiedla ,,Bronowice-Maki".
Radny Rady Miejskiej w Lublinie w kadencjach:1990-1994 i 1994-1998. Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania RM, członek Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska RM w tych kadencjach.
Wieloletni, ofiarny członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii pw. św. Maksymiliana w Lublinie.
Zmarł 5 lipca 2012 roku.
Zacytowano z opracowania Ryszarda Drozda – „70 lat z lubelską elektryką” – Lublin 2006.