Jan Dziuba
Urodził się 11 stycznia 1929 roku w Wólce Bachańskiej, powiat Kozienice. W 1950 roku ukończył Państwowe Gimnazjum i Liceum w Radomiu. W roku 1951 podjął studia na Wydziale Elektryczno- Mechanicznym Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Studia ukończył w 1955 roku, otrzymując dyplom inżyniera elektryka hutniczego.
Po odbyciu praktyki w Nowej Hucie, od października 1956 roku podjął pracę  w Zakładzie Sieci Elektrycznej w Lublinie na stanowisku kierownika Działu Inspekcji Energetycznej.
Po wydzieleniu z Zakładu tej działalności i powołaniu Okręgowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej zostaje w niej głównym specjalistą do spraw kontroli energetycznej. Tutaj pracuje do 1995 roku.
Do SEP wstąpił w roku 1958. Udzielał  się czynnie w OddziaIe Lubelskim SEP pracując w wielu komisjach, przede wszystkim dotyczących szkoleń, uprawnień kwalifikacyjnych, współpracy  z zakładami.  Ponad dwadzieścia lat przewodniczył jednej z Komisji Egzaminacyjnych kwalifikujących na uprawnienia dozoru i eksploatacji.
Za swoją działalność zawodową  i społeczną  został odznaczony i wyróżniony: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Zasłużony dla Energetyki, Honorową  Odznaką za Zasługi dla Lubelszczyzny, Srebrną Odznaką Honorową  SEP.
Zmarł 6 marca 2001 roku.
Zacytowano z opracowania Ryszarda Drozda – „70 lat z lubelską elektryką” – Lublin 2006.