Adam Fijut
Urodził sile 29 maja 1929 roku w Lublinie. Studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej ukończył 3 kwietnia 1968, roku uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka.
Zawodowo zaczął pracować od 1 września 1951 roku w Zasadniczej Szkole Elektrycznej i Technikum Energetycznym (aktualnie Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie) jako nauczyciel.
Od 1 września 1962 roku przeszedł do pracy w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie, gdzie pracował do 31 stycznia 1975 roku.  Od października 1974 roku podjął pracę, początkowo na połowie etatu, w lubelskim oddziale Biura Badawczego ds.  Jakości.  Pracował tam do września 1994 roku, kiedy odszedł na emeryturę. Przez ten okres pełnił kolejno funkcje: kierownika Zakładu Aparatów Niskiego Napięcia, kierownika oddziału lubelskiego BBJ-SEP dyrektora rozbudowy oddziału lubelskiego BBJ i ponownie kierownika oddziału. Po przejściu na emeryturę  pracował jeszcze w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym EL-MAX.
Aktywny działacz SEP,  członek Zarządu Oddziału w latach 1987-1998, członek wielu komisji przy Oddziale Lubelskim, jak również wielu agend przy Zarządzie Głównym SEP. Wniósł duże zasługi przy powołaniu, budowie i rozbudowie lubelskiego oddziału BBJ-SEP. Rzeczoznawca w lubelskim Ośrodku Rzeczoznawstwa.
Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, między innymi: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SEP, Złotą i Srebrną  Odznaką NOT, Medalem pamiątkowym im. prof. M. Pożaryskiego,  Medalem 40-lecia NOT w Lublinie.
Zmarł 8  września 1999 roku.
Zacytowano z opracowania Ryszarda Drozda – „70 lat z lubelską elektryką” – Lublin 2006.