Czesław Michałowski
Urodził się w 1922 roku w Samoklęskach k. Lublina. Ukończył studia techniczne, uzyskując tytuł inżyniera elektryka. Pracę zawodową, rozpoczął w roku 1940 jako posłaniec pocztowy w Kamionce k. Lublina. Od tego momentu przepracował
w strukturach firm poczty i telekomunikacji 47 lat. W 1974 roku został powołany na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Poczty w Lublinie. Funkcję tę pełnił przez trzynaście lat, przechodząc w 1987 roku na emeryturę.
W pierwszych latach pięćdziesiątych  wstąpił do Stowarzyszenia Elektryków Polskich i od tego czasu był bardzo aktywnym członkiem naszej organizacji. W latach 1959-1975 pełnił funkcję .wiceprezesa Oddziału ds. organizacyjnych, był członkiem wielu komisji funkcjonujących przy Oddziale, pełnił różne funkcje w Kole Zakładowym SEP.
Za swoją  działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany.  Między innymi otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą, Odznakę  Zasłużony dla Energetyki, Złotą Odznakę Zasłużony Pracownik Łączności, Srebrną i Złotą Odznakę Honorową SEP,  Złotą Odznakę Honorową  NOT, odznaki: Zasłużony dla Lubelszczyzny i Zasłużony dla Miasta Lublina, Medal pamiątkowy im. prof. M. Pożaryskiego, Medal 40-lecia NOT w Lublinie.
Zmarł 10 października 1995 r.
Zacytowano z opracowania Ryszarda Drozda – „70 lat z lubelską elektryką” – Lublin 2006.