Jacek Rogowski
Urodził  się 16 października 1912 roku w Zwierzyńcu. Gimnazjum Ogólnokształcące ukończył w Chełmie. Wyższą Szkołę Budowy Maszyn -Wydział Elektryczny w Poznaniu ukończył  w 1937 roku, uzyskując tytuł inżyniera elektryka. Po ukończeniu  studiów podjął pracę w Wytwórni Amunicji w Pionkach, gdzie pracował do wybuchu wojny. W okresie okupacji osiadł w Zwierzyńcu.  Żołnierz  AK, działał  pod pseudonimem "Jastrzębiec".
Do Stowarzyszenia Elektryków Polskich został przyjęty 18 kwietnia 1947 roku. Poświęcił się  wtedy pracy organizacyjnej dla powołania lubelskiego Oddziału NOT oraz pracy w Oddziale Lubelskim SEP. Od powołania w Lublinie Oddziału Wojewódzkiego NOT  tj. od 20 lutego 1949 roku przez dwanaście lat pełnił funkcję  jego sekretarza. Równocześnie do roku 1959 pełnił funkcję  sekretarza Oddziału Lubelskiego SEP. Niezależnie od tego w okresie od lutego 1948 do lutego 1949 pełnił w SEP funkcję referenta odczytowego. Przewodniczył Komisji Doradczej i dla Racjonalizatorów (1949-1951), organizował  kursy przygotowawcze do egzamin6w na uzyskanie tytułu inżyniera. Był przewodniczącym Związku Krótkofalowców. Ostatnie lata pracował w bibliotece DOKP w Lublinie.
Został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką  Honorową  NOT.
Zmarł 7 czerwca 1973 roku.
Zacytowano z opracowania Ryszarda Drozda – „70 lat z lubelską elektryką” – Lublin 2006.