Anatol Skupiński
Urodził się 1 stycznia 1928 roku w Julipolu, pow. Parczew. Średnią szkołę,  Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku ukończył w 1949 roku. Studia rozpoczął w Politechnice Łódzkiej, którą ukończył w 1954 roku uzyskując tytuł inżyniera elektryka. Tytuł magistra elektryka uzyskał w roku 1991 w Politechnice Lubelskiej. Po ukończeniu Politechniki Łódzkiej podjął  pracę w Zakładzie Sieci Elektrycznych w Lublinie (1954 rok), gdzie przepracował do sierpnia 1965 roku jako kierownik Wydziału Ogólnoenergetycznego.  Od 1 września 1965 roku do 31 sierpnia 1991 roku pełnił funkcję dyrektora w Szkole Przyzakładowej przy Zakładzie Energetycznym Lublin. Od września 1991 roku do 1995 roku prowadził zajęcia w tej szkole jako nauczyciel przedmiotów zawodowych.
Od 1954 roku był członkiem SEP. Przez wiele kadencji piastował funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Lubelskiego SEP. Przewodniczył również Komisji Egzaminacyjnej na uprawnienia kwalifikacyjne SEP. Był wykładowcą na kursach organizowanych przez Oddział, propagatorem bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych wśród dzieci i młodzieży. Był członkiem Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Lublinie. Członek Komisji Historycznej przy Zarządzie Głównym SEP.
Za swoją działalność odznaczony i uhonorowany wieloma wyróżnieniami, w tym: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrną! i Złotą Odznaką Honorową SEP, Srebrną  i Złotą Odznaką Honorową NOT, Srebrną i Złotą Odznaką  Zasłużony dla Energetyki, Medalem pamiątkowym im. prof. M. Pożaryskiego.  Otrzymał godność Honorowego Seniora SEP.
Zmarł 30 sierpnia 2004 roku.
Zacytowano z opracowania Ryszarda Drozda – „70 lat z lubelską elektryką” – Lublin 2006.