Izba Rzeczoznawców SEP będąca jednostką działalności gospodarczej, od ponad czterdziestu lat świadczy usługi specjalistyczne na rzecz podmiotów gospodarczych, instytucji, organów administracji i osób fizycznych.
Usługi wykonują rzeczoznawcy i specjaliści o znacznym dorobku zawodowym, legitymujący się wymaganymi kwalifikacjami w swoich specjalnościach.

Siedziba Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Lublinie mieści się w Biurze Zarządu Oddziału SEP  w budynku przy ul. Rapackiego 13, 20-150 Lublin, na pierwszym piętrze.

Dyrektorem  Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w lublinie jest mgr inż. Wojciech Frąckiewicz.

Biuro Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Lublinie jest czynne:
środa w godzinach: 13.00 - 17.00.
Tel / Fax: (81) 532 06 18, Tel. kom: 502 169 859
W pozostałe dni prosimy kontaktować się telefonicznie z Dyrektorem Ośrodka
na numer komórkowy: 502 169 859

W Ośrodku Rzeczoznawstwa SEP w Lublinie działa kilkudziesięciu rzeczoznawców i specjalistów w następujących specjalnościach:

 • 01 Aparatura elektryczna
 • 02 Automatyka i technika pomiarowa
 • 04 Elektroakustyka
 • 05 Maszyny i napędy elektryczne
 • 06 Elektronika
 • 07 Technika świetlna
 • 08 Instalacje i urządzenia elektryczne
 • 09 Tekomunikacja i teleinformatyka
 • 11 Elektrownie i elektrociepłownie
 • 15 Sieci elektroenergetyczne
 • 19 Komputery i sieci komputerowe
 • 22 Eksploatacja systemów elektroenergetycznych
 • 23 Elektrotechnika górnicza
 • 24 Energetyka przemysłowa
 • 27 Jakość energii elektrycznej

Usługi świadczone przez Ośrodek Rzeczoznawstwa:

 • Ekspertyzy i opinie
 • Doradztwo i konsultacje
 • Instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych
 • Projekty techniczne, technologiczne, organizacyjne
 • Kosztorysowanie i weryfikacja kosztorysów
 • Nadzory inwestorskie i autorskie
 • Pomiary i badania laboratoryjne
 • Badania eksploatacyjne wykonywane w sposób profesjonalny
 • Weryfikacja badań eksploatacyjnych
 • Plany i bilanse zaopatrzenia w media
 • Przeglądy techniczne
 • Inwentaryzacje techniczne
 • Wycena urządzeń i instalacji
 • Opinie o innowacyjności produktu wymagane przy programach unijnych
 • Specjalistyczne szkolenia i doskonalenie zawodowe
 • Wystawy, konferencje
 • Usługi informatyczne

Zapraszamy do korzystania z usług Ośrodka.