Egzaminy sprawdzające posiadanie kwalifikacji na stanowiskach Eksploatacji i Dozoru odbywają się w każdy wtorek o godzinie 16.00 w Biurze Zarządu Oddziału przy ul. Rapackiego 13.

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Eksploatacji grupa 1 - Pobierz

Wniosek należy wydrukować dwustronnie.

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Dozoru grupa 1 - Pobierz

Wniosek należy wydrukować dwustronnie.

Opłata za egzamin może być wnoszona wyłącznie poprzez konto bankowe:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Lubelski
ul. Rapackiego 13, 20-150 Lublin

Konto Bankowe
Pekao S.A. O/Lublin:
92 1240 5497 1111 0010 1986 6269

Kwota: 360 zł.

Tytuł: Opłata za egzamin

Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o przedstawienie dowodu wpłaty.