Komisje i Sekcje
Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
w kadencji 2022 – 2026

Prezes Jacek Woźniak

Komisja d/s Komunikacji

 1. Michał Lech – przewodniczący
 2. Paweł Mazurek
 3. Halina Polanowska 

Komisja d/s Członków Wspierających

 1. Andrzej Ścibior – przewodniczący
 2. Jarosław Szczerbetka
 3. Zbigniew Bydler

Komisja d/s Współpracy z organizacjami naukowo-technicznymi (NOT, LOIIB)

 1. Ryszard Siekierski – przewodniczący
 2. Edward Woźniak
 3. Jacek Woźniak
 4. Tadeusz Karczmarczyk

Rada Nadzorcza Komisji Kwalifikacyjnych

 1. Edward Woźniak – przewodniczący
 2. Andrzej Stanek
 3. Paweł Mazurek

Wiceprezes ds. Techniki Tadeusz Karczmarczyk

 Komisja d/s Energetyki, Instalacji, Sieci, Urządzeń OZE

 1. Andrzej Kuchciak – przewodniczący
 2. Witold Woliński
 3. Piotr Miller 

Komisja d/s Izby Rzeczoznawców

 1. Zbigniew Wnuk – przewodniczący
 2. Zygmunt Wac
 3. Zbigniew Bydler

Wiceprezes ds. Organizacji i Integracji - Roman Szkodziak

Komisja d/s Imprez i Wypoczynku

 1. Zbigniew Połecki – przewodniczący
 2. Piotr Miller
 3. Waldemar Bis

Komisja d/s Nagród i Wniosków

 1. Roman Szkodziak – przewodniczący
 2. Waldemar Bis
 3. Waldemar Kozioł
 4. Krzysztof Więsyk
 5. Andrzej Żuchowski

Wiceprezes ds. Nauki i Młodzieży – Henryka Danuta Stryczewska

Komisja d/s Szkoleń i Konferencji

 1. Paweł Mazurek - przewodniczący  
 2. Piotr Miller
 3. Zbigniew Połecki

Komisja d/s Współpracy z Młodzieżą

 1. Anna Smolińska - przewodnicząca  
 2. Paweł Mazurek  
 3. Agata Niewęgłowska
 4. Piotr Sagan

Komisja Konkursowa Prac Dyplomowych

 1. Tomasz Kołtunowicz - przewodniczący  
 2. Paweł Mazurek
 3. Henryka Danuta Stryczewska
 4. Czesław Karwat 
 5. Krzysztof Nalewaj