Uprzejmie informujemy iż trwa rekrutacja na kurs uzupełniający do egzaminu kwalifikacyjnego w grupie G1 (elektryczna) na uprawnienia E (eksploatacja) do 1kV.

Kurs będzie trwał 5 dni (od poniedziałku do piątku) w godzinach 15.00-20.00. Kurs zostanie zakończony egzaminem.

Koszt kursu wyniesie około 320,00 zł plus VAT 23%, koszt egzaminu 360,00 zł od 01.07.2023 r.

Zapisy na kurs dokonywane są telefonicznie pod numerem:

(81) 532 06 18 w godzinach:

Poniedziałek, środa, czwartek i piątek   8.00 - 13.00
Wtorek 12.00 - 17.00

O terminie rozpoczęcia kursu osoby zgłoszone zostaną powiadomione telefonicznie.

Opłata za egzamin może być wnoszona wyłącznie poprzez konto bankowe:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Lubelski
ul. Rapackiego 13, 20-150 Lublin

Konto Bankowe
Pekao S.A. O/Lublin:
92 1240 5497 1111 0010 1986 6269

Kwota: 360 zł

Tytuł: Opłata za egzamin

Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o przedstawienie dowodu wpłaty.