Egzaminy sprawdzające posiadanie kwalifikacji na stanowiskach Eksploatacji  i Dozoru odbywają się w każdy wtorek o godzinie 16.00 w Biurze Zarządu Oddziału przy ul. Rapackiego 13.