Ustawa z dnia 4 marca 2005r. ozmianie ustawy Prawo Energetyczne oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2005 Nr. 62. poz. 552), obowiązująca od dnia 3 maja 2005 roku wprowadziła istotne zmiany do tekstu obowiązującego prawa energetycznego.

Między innymi, zgodnie z art. 54 ustawy, przywrócony został  obowiązek okresowego ( co 5 lat) sprawdzenia kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i  instalacji energetycznych.

Świadectwa kwalifikacyjne wydane bezterminowo, zgodnie z art.16 powyższej ustawy utraciły ważność  z  dniem 3 maja 2010 r.