Zarząd Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
w kadencji 2018 - 2022

1. Prezes ZO Tadeusz Karczmarczyk
2. Wiceprezes ds. Techniki

Jacek Woźniak

3. Wiceprezes ds. Organizacji i Integracji Roman Szkodziak
4. Wiceprezes ds. Szkoleń Ryszard Siekierski
5. Wiceprezes ds. Nauki i Młodzieży Danuta Stryczewska
6. Sekretarz ZO Teodor Pyszniak
7. Skarbnik ZO Andrzej Stanek
8. Członek ZO Andrzej Kuchciak
9. Członek ZO Bogusław Myrcha
10. Członek ZO Agata Niewęgłowska
11. Członek ZO Halina Polanowska
12. Członek ZO Zbigniew Połecki
13. Członek ZO Andrzej Ścibior
14. Członek ZO Anna Smolińska
15. Członek ZO Andrzej Wac-Włodarczyk
16. Członek ZO Ryszard Zezula

Komisja Rewizyjna Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
w kadencji 2018 - 2022

1. Przewodniczący Mieczysław Hasiak
2. Członek Krzysztof Krekora
3. Członek Ryszard Kuśmiderski
4. Członek Jacek Kwieciński
5. Członek Zbigniew Wnuk

Sąd Koleżeński Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
w kadencji 2018 - 2022

1. Przewodniczący Katarzyna Kuna
2. Sekretarz Ryszard Drozd
3. Członek Jerzy Pacek