Zarząd Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich

w kadencji 2022 - 2026

1. Prezes ZO Jacek Woźniak
2. Wiceprezes ZO

Tadeusz Karczmarczyk

3. Wiceprezes ZO Roman Szkodziak
4. Wiceprezes ZO Henryka Danuta Stryczewska
5.  Skarbnik ZO Andrzej Stanek
6. Sekretarz ZO Agata Niewęgłowska
7. Członek ZO Anna Smolińska
8. Członek ZO Andrzej Kuchciak
9. Członek ZO Piotr Miller
10. Członek ZO Paweł Mazurek
11. Członek ZO Zbigniew Połecki
12. Członek ZO Andrzej Ścibior
13. Członek ZO Andrzej Wac-Włodarczyk
14. Członek ZO Halina Polanowska
15. Członek ZO Michał Lech
16. Członek ZO Zbigniew Wnuk
17.  Członek Honorowy SEP  Czesław Karwat

Komisja Rewizyjna Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
w kadencji 2022 - 2026

1. Przewodniczący Mieczysław Hasiak
2. Członek Krzysztof Krekora
3. Członek
Ryszard Kuśmiderski
4. Członek Jacek Kwieciński
5. Członek Ryszard Zezula

Sąd Koleżeński Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
w kadencji 2022 - 2026 - Regulamin Sądów koleżeńskich SEP

1. Przewodniczący Witold Woliński 
2. Zastępca przewodniczącego Zygmunt Wac 
3. Sekretarz