Godność zasłużonego Seniora SEP została ustanowiona uchwałą Walnego Zjazdu delegatów SEP we wrześniu 1987 r. w Gdańsku, dla uznania pracy społecznej wieloletnich zasłużonych członków SEP oraz stworzenia zachęty do dalszej działalności społecznej.
Godność Zasłużonego Seniora SEP może być nadana członkowi zwyczajnemu SEP przez Zarząd Główny SEP – w tajnym głosowaniu – na wniosek Zarządu Oddziału SEP lub Prezydium Zarządu Głównego.

Warunkiem przyznania godności Zasłużonego Seniora SEP jest co najmniej 35-letnie członkostwo kandydata w SEP, w tym 20 lat aktywnej działalności w jednostkach organizacyjnych SEP, posiadanie od co najmniej 10 lat Złotej Odznaki Honorowej SEP oraz wykazywanie się walorami etycznymi i szczególnymi zasługami, stanowiącymi wyraźny wkład w rozwój stowarzyszenia.

Godność Zasłużonego Seniora SEP otrzymali następujący Koledzy z Oddziału lubelskiego ( alfabetycznie):

 • Berdecki Zygmunt
 • Drozd Ryszard
 • Kacejko Leonid
 • Kędra Zygmunt
 • Marcelewicz Antoni
 • Marciniak Jan
 • Maziak Bolesław
 • Michałowski Czesław
 • Pacek Jerzy
 • Radziwiłowicz Jan
 • Skupiński Anatol
 • Skwarek Cyprian
 • Suprynowicz Tadeusz

Zacytowano z opracowania Ryszarda Drozda – „70 lat z lubelską elektryką” – Lublin 2006.